پکیج

  • فیلتر ها
perlla-i
مجموعه: پکیج
سازنده: بوتان

فن دار محفظه احتراق بسته آب گرم فوری، دائم و فراوان

verona-i
مجموعه: پکیج
سازنده: بوتان

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۱۰ مترمربع

benessere-pro
مجموعه: پکیج
سازنده: بوتان

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۵۰ مترمربع

محفظه احتراق باز

benessere-pro-30kis
مجموعه: پکیج
سازنده: بوتان

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۶۰ مترمربع

calda-ki
مجموعه: پکیج
سازنده: بوتان

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا 250 مترمربع
آب گرم فوری، دائم و فراوان

cv

CV

مجموعه: پکیج
سازنده: بوتان

ویژگی های عمومی

آب گرم فوری و نامحدود و گرمایش مطبوع

nuova-acqua
مجموعه: پکیج
سازنده: بوتان

ویژگی های عمومی

آب گرم فوری و نامحدود و گرمایش مطبوع

optima-35c
مجموعه: پکیج
سازنده: بوتان

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۳۰۰ مترمربع

آدرس ما

 

استان زنجان خیابان جمهوری

بالاتر از دانشسرا روبروی کوچه 9 اعتمادیه

پلاک 122

 

تماس با ما

 

09121034108

09125306845